Slag bij Waterloo

Waterloo

In het toenmalige Koninkrijk der Nederlanden in het huidige België heeft één van de beroemdste veldslagen ter wereld plaatsgevonden “De Slag bij Waterloo’. Deze veldslag vond plaats 18 juni 1815 en betekende het definitieve einde van Napoleon Bonaparte. De legers van Napoleon werden hier verslagen door Britse/Nederlandse, Hannoveraanse en Pruisische legers. In de nacht voorafgaande aan de veldslag had het er zo hard geregend dat de artillerie van Napoleon niet of nauwelijks verplaats kon worden, hierdoor konden hertog van Wellington en Pruisische generaal Blücher het opstormende leger van Napoleon beter tegenhouden. Toen uiteindelijk de artillerie op zijn plaats stond bleken de kanonskogels niet terug op te stuiteren van de drassige grond en hadden hierdoor veel minder effect. Hierna ging er van alles fout aan de kant van Napoleon zo viel de cavalerie te vroeg aan waardoor ze geen steun hadden van de infanterie en ze dus reddeloos verloren gingen. Uiteindelijk werden na zware gevechten in de straten van Plancenoit de Fransen verslagen en vluchtte Napoleon richting Parijs. Eenmaal hier aangekomen werd hij niet meer erkend als keizer en zou hij door de Engelsen naar het Britse eiland Sint-Helena worden gebracht waar hij zes jaar later in 1821 zou sterven. Er vielen tijdens de slag om Waterloo bijna 50.000 doden en gewonden.
De slag Bij Waterloo wordt nog ieder jaar nagespeeld door reënactors in correcte uniformen. Op de plaats waar de slag heeft plaatsgevonden is een grote kunstmatige heuvel gemaakt met daarop een gigantische bronzen leeuw. Boven op deze heuvel kun je het terrein zien waar de slag heeft plaatsgevonden. Het is alleen jammer dat voor het bouwen van deze heuvel het originele landschap dermate is aangetast dat veel van de oude details verloren zijn gegaan.

Keer terug naar de pagina over België